Bussliste sesongen 2019/20

Bussliste sesongen 2019/20

DATO – LAG – REISEMÅL – MERKNAD/VENTELISTE

HAUSTEN 2019

Laurdag 19/10 - J12 - Leikanger
Sundag 20/10 - fotballen - Vik
Laurdag 26/10 - G11 - Øvre Årdal
Sundag 27/10 - J11 - Årdalstangen
Laurdag 16/11 - G11 - Leikanger
Laurdag 30/11 - J12 - Sogndal
Laurdag 7/12 - G11 - Førde
Laurdag 14/12 - J10 - Førde

VÅREN 2020

Sundag 5/1 - J10 - Øvre Årdal
Laurdag 11/1 - J11 - Sandane
Laurdag 25/1 - J12 - Leikanger
Sundag 2/2 - J10 - Vik
Laurdag 8/2 - J11 - Sogndal
Sundag 9/2 - J9 - Årdalstangen
Laurdag 29/2 - J12 - Sogndal
Sundag 1/3 - J10 - Leikanger
Laurdag 7/3 - G11 - Årdalstangen
Laurdag 21/3 - J11 - Øvre Årdal
Sundag 22/3 - G11 - Sandane
Sundag 29/3 - J10 - Sogndal

MERKNAD

Bussen har 16 sete.

For å tinge bussen i handballsesongen (fram til påske), kontakt Oddmund Hoel, mob 970 21 194, oddmund@krundalen.no.

Når fleire lag har bortekamp samstundes, gjeld dette:

  • om det er mogleg og plass, bør dei to laga køyra saman i bussen
  • laget som køyrer lengst, har bussen
  • kampar som er flytta, får lågare prioritet sjølv om dei køyrer lenger
  • andre grupper i Bjørn får prioritet framfor denne lista dersom dei har terminfesta aktivitetar med lengre reise (t.d. sluttspelkampar/KM i fotball)

Meld frå i facebook-gruppa for trenarar og lagleiarar dersom de ikkje treng bussen.

Bussnøkkelen skal kvitterast ut på Spar i opningstida. Hugs å fylle ut skjema i bussen. Ferjekort ligg i bussen.

Hugs at bussen skal vera ryddig og rein etter bruk.

Bussansvarleg i IL Bjørn er Espen Bolstad.

Oppdatert 6.1.2020