Bussliste hausten 2018

Bussliste hausten 2018

DATO – LAG – REISEMÅL – MERKNAD/VENTELISTE

Laur 20.10. -- J11 -- Øvre Årdal

Sun 21.10. -- J13 -- Øvre Årdal

Laur 27.10. -- J10 -- Førde

Sun 28.10. -- J13 -- Florø (venteliste: G10 Leikanger)

Sun 4.11. -- J13 -- Aurland

Sun 11.11. - G12 -- Aurland

Laur 17.11. -- G11 -- Vik (Venteliste: J11 Sogndal)

Laur 24.11. -- G12 -- Høyanger (Venteliste: G10 Øvre Årdal)

Sun 25.11. -- J10 -- Sogndal

Laur 8.12. -- G11 -- Sogndal

Sun 9.12. -- J09 -- Øvre Årdal

 

MERKNAD

Bussen har 16 sete.

For å tinge bussen i handballsesongen (fram til påske), kontakt Oddmund Hoel, mob 970 21 194, oddmund@krundalen.no.

Når fleire lag har bortekamp samstundes, gjeld dette:

  • om det er mogleg og plass, bør dei to laga køyra saman i bussen
  • laget som køyrer lengst, har bussen
  • kampar som er flytta, får lågare prioritet sjølv om dei køyrer lenger
  • andre grupper i Bjørn får prioritet framfor denne lista dersom dei har terminfesta aktivitetar med lengre reise (t.d. sluttspelkampar i fotball)
  • ein får ikkje dekt privatbilar dersom Bjørnbussen er ledig

Meld frå i facebook-gruppa for trenarar og lagleiarar dersom de ikkje treng bussen.

Bussnøkkelen skal kvitterast ut på Spar i opningstida. Hugs å fylle ut skjema i bussen. Ferjekort ligg i bussen.

Hugs at bussen skal vera ryddig og rein etter bruk.

Oppdatert 14.1.2018