Bussliste våren 2019

Bussliste våren 2019

DATO – LAG – REISEMÅL – MERKNAD/VENTELISTE

Laur 5.1. -- J10 -- Øvre Årdal
Sun 6.1. -- G10 -- Sogndal
Laur 12.1. -- J11 -- Årdalstangen (venteliste: G11 Leikanger)
Laur 26.1. -- J13 -- Sandane
Laur 2.2. -- G10 -- Årdalstangen
Sun 3.2. -- J10 -- Sogndal
Laur 9.2. -- G12 -- Leikanger
Sun 10.2. -- G11 -- Årdalstangen
12.-13.2. -- bussen er lånt vekk
Laur 2.3. -- J10 -- Leikanger
Laur 9.3. -- G11 -- Førde
Sun 10.3. -- J11 -- Vik
Sun 17.3. -- G12 -- Askvoll/Gaular
Sun 24.3. -- J13 -- Leikanger
Laur 30.3. -- G10 -- Førde (venteliste: J11 Aurland)
Sun 31.3. -- G11 -- Øvre Årdal

MERKNAD

Bussen har 16 sete.

For å tinge bussen i handballsesongen (fram til påske), kontakt Oddmund Hoel, mob 970 21 194, oddmund@krundalen.no.

Når fleire lag har bortekamp samstundes, gjeld dette:

  • om det er mogleg og plass, bør dei to laga køyra saman i bussen
  • laget som køyrer lengst, har bussen
  • kampar som er flytta, får lågare prioritet sjølv om dei køyrer lenger
  • andre grupper i Bjørn får prioritet framfor denne lista dersom dei har terminfesta aktivitetar med lengre reise (t.d. sluttspelkampar/KM i fotball)
  • ein får ikkje dekt privatbilar dersom Bjørnbussen er ledig

Meld frå i facebook-gruppa for trenarar og lagleiarar dersom de ikkje treng bussen.

Bussnøkkelen skal kvitterast ut på Spar i opningstida. Hugs å fylle ut skjema i bussen. Ferjekort ligg i bussen.

Hugs at bussen skal vera ryddig og rein etter bruk.

Oppdatert 18.12.2018