politiattest

Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok med verknad frå 01.01.2009 at alle idrettslag skal krevje politiattest for alle som skal utføre oppgåver som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming. Alle tilsette og frivillige som skal utføre oppgåver for idrettslaget som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming skal skaffe politiattest.

På årsmøtet i 2017 vedtok IL Bjørn å opprette eit eige verv i hovudstyret med tittelen "ombod" som har oversikt over politiattestar som eit av sine ansvarsfelt.