motorsport

Motorsport

I mange år har me hatt nokre ivrige karar som har eit brennande engasjement for motorsport. No blir endeleg motorsportbana realisert, byggesteg for byggesteg.
Motorsportbana skal ligge på Leirmo og me håpar på eit friskt motorisert pust i idrettslaget.
Under kan de sjå lenkja til dokumenta kring dette anlegget.

Reguleringsplan vedteken i kommunestyre 21.09.17, legge ved lenke til meir info

Leiar

Kjell Arne Stegegjerdet
tel.970 09 245
arnesteg@gmail.com