fotball

Fotball

Det har vore stor aktivitet på banene våre i 2017 med over 250 spelarar og omlag 40 trenarar/lagleiarar som har vore i sving kvar veke, både med treningar og kampar.  Me har foreldre som har stilt opp som kampvertar, på dugnadar og har hatt kiosksal med sunn treningsmat som fokus.

Fotball er den gruppa i IL Bjørn som har mest aktivitet og flest medlemmer, og det er mykje å gjere for dei som har tek på seg verv i fotballstyret. Her er litt informasjon om kva dei driv med og korleis oppgåvene har vore fordelt i 2017:
Me har Baste Antun med ansvar for anlegg og bane; for at måla har nett, rydding og småsnekring og fiksing av ting på og rundt bana. Han er heldig og har nokre karar som har trødd til på dugnads-laurdagar når det er har vore naudsynt; Kjetil Ekrene, Alexander Sandvik, Daniel Solheim og Terje Bergum.

Hildegunn Øygard Hansen er nestleiar og arrangementsansvarleg, og har i 2017 blant anna organisert matservering under motbakkeløpet MoldenOpp. Ho er og pådrivar for klubbleiarkurs i regi av fotballkretsen, og IL Bjørn er no klare for klubbleiar-2 kurs.

Henriette Sandvik er FairPlay-ansvarleg i styret, og sørgar for at alle spelarar og foreldre signerar FairPlay kontraktar. I 2017 innebar dette å administrere kontraktar for 9 jentelag og 9 gutelag i alderen 6-17 år!

Hans Erik Lingjerde er dommaransvarleg og held styr på klubbdommarane våre. Han fekk våren 2017 utdanna 6 nye rekruttdommarar, tok dommarkurs sjølv, så me har nok dommarar til at me på alle 9’ar og 11’ar kampar kan stille med linjemenn.

Line Pedersen Døsen er leiar og den som skal ha oversikt over alle oppgåvene, og framdrifta i alle deler av gruppa. Ho kallar inn til møter, held dialogen med hovudstyret, har ansvar for økonomien, og er leiar for sportsleg utval med sportsplanen og trenarrekrutteringa.

I tillegg til styret har me trenarrettleiar på både jente- og gutesida. Vinteren 16/17 lyste Sogn og Fjordane fotballkrets ut prosjektmidlar til trenarrettleiar, for å auke fokus på jentefotballen. IL Bjørn søkte og fekk midlar, og er ein av tre klubbar i prosjektet, saman med Stryn og Førde. Sigmund Sandvik har ansvar for å følgje opp trenarane på jentelaga og Kjell Magne Solstad har ansvar for gutetrenarane. Dei er mykje på banene for å sjå på både treningar og kampar, og er ansvarlege for hospiteringa i klubben. Dei er tilgjengeleg for trenarar som treng rettleiing og dei arrangerer trenarforum.

Leiar

Kent Monsen
tel.915 19 766
fotball@ilbjorn.no

Me har Vipps:

110 131  IL BJØRN FOTBALL