Medlemskap

Fordeler med medlemskap

Det er sosialt å vera med i eit idrettslag, og VÅRT idrettslag treng akkurat DEG med på laget.
For din kompetanse, for ditt engasjement, for dine idear og for rekruttering.

Medlemmer i idrettslaget Bjørn får 15 % på alle ordinære varekjøp på Sportsbui AS

Medlemspengar 2024

Medlemspengar for 2023 er av årsmøtet sett til:
Pr. person kr. 300,-
Familiemedlemskap kr. 750,-

For året 2024 innfører idrettslaget ei forenkla treningsavgift.
Aktive medlemer skal betale treningsavgift maksimum ein (1) gong i løpet av 2024, uavhengig av tal aktivitetar ein deltek i.

Årleg Medlemsavgift
Ordinær medlemsavgift Kr. 300,-
Familiemedlemskap Kr. 750,-

Treningsavgift 2024

Årleg treningsavgift   
0 - 5 år Kr. 0
6 - 9 år Kr. 300,-
10 - 14 år Kr. 600,-
15 - 19 år Kr. 800,-
20 år + Kr. 1000,-

Generalsponsor