handball

Me har ei aktiv handballgruppe med plass til alle som vil spele handball!

Handballgruppa i Bjørn hadde sesongen 2018/19 drygt 100 aktive spelarar og har tilbod til gutar og jenter frå 8 til 14 år. Dei nye og spente åtte- og niåringane er med på fleire minihandballturneringar gjennom sesongen. Dei årskulla som ikkje har eigne lag, spelar med laget over eller med dispensasjon. Det er faste damelagstreningar ei gong i veka med mål om turneringsspel i løpet av sesongen.

Alle heimekampar og alle treningar er i Gaupne idrettshall (sjå nedanfor om oppussing av hallen hausten 2019).

Treningstider i hallen 2019/20

Aktivitetskalender i book up for Gaupne idrettshall (fastsett av Luster idrettsråd)

Gaupne idrettshall er stengd på grunn av oppussing sommaren og hausten 2019 og opnar i oktober. Treningstider kjem difor seinare.

Fram til hallen opnar kan gymsalen i Gaupne, Hafslo samfunnshus, andre gymsalar i kommunen nyttast, eller ein kan trene ute. Kontakt handballstyret for å gjere avtale for ditt lag.

Kamp i hallen

Banedagbok Gaupne idrettshall - finn ut når det er kampar i hallen

  • MERK: ved flytting av kampar må det sjekkast med Oddmund om hallen er ledig på nytt tidspunkt

Arrangera heimekampar - gjeremål og hugseliste for kampvert, lagleiar og sekretariat

Arrangøransvar (hallansvar) våren 2019

Kioskvakt i Gaupne idrettshall - praktisk informasjon (oppdatert september 2018)

Bortekamp

Bussliste for sesongen 2019/20

  • MERK: kontakt Oddmund når de vil tinge bussen eller om de ikkje skal bruke han

Annan nyttig informasjon

Kontaktliste trenarar, lagleiarar og handballstyre 2019/20

IL Bjørn på handball.no - terminlister og resultat

IL Bjørn handball på facebook

Årsmeldingar for handballgruppa: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Bjønnaposten om handballen: 2017 | 2016

Leiar

Me har Vipps:

110 132 IL BJØRN HANDBALL

MinHåndball

Følg Bjørn-laga på MinHåndball-appen! Last ned frå Appstore eller Google Play.