Arrangøransvar våren 2018

Arrangøransvar våren 2018

Ansvarleg lag for avvikling av kampar i Gaupne idrettshall våren 2018:

 • 6. januar – J12 – 5 kampar
 • 13. januar – J15 – 1 kamp
 • 21. januar – J12 – 4 kampar
 • 27. januar – G10 – 8 kampar
 • 28. januar – G14 – 1 kamp
 • 7. februar – G14 – 1 kamp
 • 11. februar – J12 – 2 kampar
 • 3. mars – J10 – 9 kampar
 • 10. mars – J15 – 4 kampar (J15 og J12) – J15 fordeler vakter på båe lag
 • 15. mars – G14 – 1 kamp
 • 7. april – J15 – 2 kampar
 • 8. april – G14 – 2 kampar

Arrangørlaget for den oppsette dagen har også ansvaret for kampane i hallen der Bjørn ikkje spelar (kiosk, kampvert, sekretariat).

Banedagbok Gaupne idrettshall

Oppdatert 5.2.2018