Kontaktliste handball 2019/20

Kontaktliste lag og styre IL Bjørn handball 2019/20

GRUPPESTYRET NAMN TELEFON E-POST FUNKSJON
Leiar Oddmund Hoel 97021194 oddmund@krundalen.no Leiar, dommarkontakt
Styremedl. Marianne Fristad Skare 95163613 mfristad2@gmail.com Innkjøp, kiosk
Styremedl. Tone Kristin Thomassen 93445482 toneth@live.no Lisens, medlemslister
Styremedl. John Oddvar Vinda 41509677 j-vinda@online.no Hall-kontakt, dommarpengar
LAG 2019/20 NAMN TELEFON E-POST FUNKSJON
Damelag (ikkje påmeld) Per Reidar Svangstu 90542565 perei-sv@online.no Trenar
John Oddvar Vinda 41509677 j-vinda@online.no Lagleiar
J14 (2005) (trekt) Sofie Rosagar 97798857 sofierosager@hotmail.com Trenar
Sandhya Karlsen Holene 97558859 sanhol20@gmail.com Lagleiar
J12 (2007) Anja Følid 41540488 anjafolid@gmail.com Trenar
(2 lag) Tone Helen Kvalen 91178320 ikval@online.no Trenar
Evelyn Bukve Gunnestad 97073638 evelynbgunnestad@outlook.com Lagleiar
J11 (2008) Marthe Frantzen Veum 41042264 marthefrantzen@hotmail.com Trenar
(2 lag) Hanne Mari Myklemyr 97651906 Hannemari_85@hotmail.com Lagleiar
J10/J9 (2009 + 2010) Monika Alvestad Reime 95195770 monikare@hvl.no Trenar
Sandhya Karlsen Holene 97558859 sanhol20@gmail.com Lagleiar
G14+G12 (2007 + 2006) (båe lag er trekte) John Børre Veum 951 91 839 john.veum@vegvesen.no Trenar
Marit Aakre Tennø 454 71 716 marit.tenno@nm.no Lagleiar
G11 (2008) Sofie Rosagar 977 98 857 sofierosager@hotmail.com Trenar
Knut Vidar Svanheld 418 58 780 post@utmarksplan.no Trenar
Marianne Fristad Skare 951 63 613 mfristad2@gmail.com Lagleiar

Oppdatert 18.9.2019