Kontaktliste handball 2018/19

Kontaktliste lag og styre IL Bjørn handball 2018/19

GRUPPESTYRET NAMN TELEFON E-POST FUNKSJON
Leiar Oddmund Hoel 97021194 oddmund@krundalen.no Leiar, dommarkontakt
Styremedl. Marianne Fristad Skare 95163613 mfristad2@gmail.com Innkjøp, kiosk
Styremedl. Tone Kristin Thomassen 93445482 toneth@live.no Lisens, medlemslister
Styremedl. John Oddvar Vinda 41509677 j-vinda@online.no Hall-kontakt, dommarpengar
LAG 2018/19 NAMN TELEFON E-POST FUNKSJON
Damelag (trekt) Per Reidar Svangstu 90542565 perei-sv@online.no Trenar
John Oddvar Vinda 41509677 j-vinda@online.no Lagleiar
J13 (2005) Sofie Rosagar 97798857 sofierosager@hotmail.com Trenar
(2 lag) Arvid Solstad 95259727 elin.solstad@gaupne.no Trenar
Sandhya Karlsen Holene 97558859 sanhol20@gmail.com Lagleiar
J11 (2007) Gunn Beate Thorsnes Lefdal 41298359 gunnbeate@hotmail.com Trenar
(2 lag) Sissel Hovland 48077224 sissanhov@hotmail.com Trenar
Tone Helen Kvalen 91178320 ikval@online.no Lagleiar
J10 (2008) Gro Anita Engen 91534852 gaskjere@hotmail.com Trenar/lagleiar
(2 lag) Marthe Frantzen Veum 41042264 marthefrantzen@hotmail.com Trenar
J9 (2009) Monika Alvestad Reime 95195770 monikare@hvl.no Trenar
May Iren Prestegård 90916943 mikvals@hotmail.com Trenar
Ingvild Midtun Kjos 95873455 ingvild.midtun@gmail.com Trenar
Sandhya Karlsen Holene 97558859 sanhol20@gmail.com Lagleiar
G11/G12 (2007 + 2006) John Børre Veum 951 91 839 john.veum@vegvesen.no Trenar
Marit Aakre Tennø 454 71 716 marit.tenno@nm.no Lagleiar G12
G10 (2008) Sofie Rosagar 977 98 857 sofierosager@hotmail.com Trenar
Knut Vidar Svanheld 418 58 780 post@utmarksplan.no Trenar
Marianne Fristad Skare 951 63 613 mfristad2@gmail.com Lagleiar

Oppdatert 18.12.2018