Kontaktliste handball 2020/21

Kontaktliste lag og styre IL Bjørn handball 2020/21

 

GRUPPESTYRET

2020/21

NAMN TELEFON E-POST FUNKSJON
Leiar Marthe Frantzen Veum 41042264 marthefrantzen@hotmail.com Leiar
Styremedl. Marianne Fristad Skare 95163613 mfristad2@gmail.com Innkjøp, kiosk
Styremedl. Oddmund Hoel 97021194 oddmund@krundalen.no
Styremedl. Monika Alvestad Reime 95195770 monikare@hvl.no
LAG 2020/21 NAMN TELEFON E-POST FUNKSJON
Damelag
(ikkje påmeld)
Per Reidar Svangstu 90542565 perei-sv@online.no Trenar
John Oddvar Vinda 41509677 j-vinda@online.no Lagleiar
J13 (2007) Herman Hovland Trenar
Omar Sandvik Trenar
Evelyn Bukve Gunnestad 97073638 evelynbgunnestad@outlook.com Lagleiar
J12 (2008) Marthe Frantzen Veum 41042264 marthefrantzen@hotmail.com Trenar
Hanne Mari Myklemyr 97651906 Hannemari_85@hotmail.com Lagleiar
J11/J10
(2009 + 2010)
Monika Alvestad Reime 95195770 monikare@hvl.no Trenar
Sandhya Karlsen Holene 97558859 sanhol20@gmail.com Lagleiar
J9 (2011) Monika Alvestad Reime 95195770 monikare@hvl.no Trenar
G8/J8 (2012) Tove Mette Solhaug 99539764 Trenar
G12 (2008) Knut Vidar Svanheld 418 58 780 post@utmarksplan.no Trenar
Marianne Fristad Skare 951 63 613 mfristad2@gmail.com Lagleiar

Oppdatert 23.9.2020